Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

C:\Users\RVadala\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1OU6G9HN\DPO logo (002).jpg Iulie 2020

SCOPUL PREZENTEI NOTE DE INFORMARE

 

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (“Informarea”), pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la Datele dvs. cu Caracter Personal și modalitatea în care le vom utiliza. Prezenta Informare se aplică persoanelor fizice care interacționează cu serviciile Nestlé în calitate de consumatori (“dumneavoastră”). Prezenta Informare explică modalitatea în care sunt colectate, utilizate și divulgate Datele dvs. cu Caracter Personal de către Nestlé Romania S.R.L. (“Nestlé”, “Noi”). De asemenea, vă explică modul în care puteți accesa și actualiza Datele dvs. cu Caracter Personal și în care puteți face anumite alegeri cu privire la modul în care sunt utilizate Datele dvs. cu Caracter Personal.

Prezenta Informare acoperă activitățile noastre de colectare a datelor atât online cât și offline, inclusiv Datele cu Caracter Personal pe care Noi le colectăm prin intermediul a diferite canale, cum ar fi website-uri, aplicații, rețele de socializare aparținând terților și evenimente. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că e posibil ca Noi să agregăm date cu caracter personal din diferite surse (website, evenimente/activitati offline). În cadrul acestui proces, combinăm Datele cu Caracter Personal care au fost colectate inițial de diferite entități Nestlé sau de diferiți parteneri ai Nestlé. A se vedea Secțiunea 9 pentru informații suplimentare privind modul în care vă puteți opune acestui proces.

În cazul în care nu ne puneți la dispoziție Datele cu Caracter Personal necesare (vă vom indica acest lucru când va fi cazul, de exemplu, prin prezentarea acestor informații cu claritate în formularele noastre de înregistrare), e posibil ca Noi să nu putem să vă furnizam bunurile și/sau serviciile noastre. Prezenta Informare se poate modifica ocazional (a se vedea Secțiunea 11). 

Prezenta Informare oferă informații importante cu privire la următoarele domenii:

 1. SURSELE DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 2. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODALITATEA DE COLECTARE A ACESTORA
 3. DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR
 4. APLICAȚII DE TIP COOKIE/TEHNOLOGII SIMILARE, FIȘIERE-JURNAL (LOG) ȘI SEMNALIZATOARE WEB
 5. UTILIZĂRILE DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
 6. DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
 7. PĂSTRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
 8. STOCAREA, DIVULGAREA ȘI/SAU TRANSFERUL DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
 9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
 10. OPȚIUNILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA MODALITATEA ÎN CARE UTILIZĂM ȘI DIVULGĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
 11. MODIFICĂRILE ADUSE PREZENTEI NOTIFICĂRI
 12. OPERATORII DE DATE ȘI DATE DE CONTACT

 

1. SURSELE DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Informare se aplică Datelor cu Caracter Personal pe care Noi le colectăm de la sau cu privire la dumneavoastră prin metodele prezentate mai jos (a se vedea Secțiunea 2) din următoarele surse:

Website-urile Nestlé. Website-urile operate de către sau în numele și pe seama Nestlé, inclusiv website-urile pe care Noi le operăm în cadrul propriilor noastre domenii /URL-uri și mini website-uri pe care le operăm pe rețelele de socializare aparținând terților, cum ar fi Facebook (“Website-urile”).

Site-urile/aplicațiile mobile ale Nestlé. Site-urile sau aplicațiile operate de sau în numele și pe seama Nestlé, cum ar fi aplicațiile pentru telefoane inteligente (smartphone).

Mesaje e-mail, mesaje text și alte mesaje electronice. Interacțiunile prin intermediul comunicării electronice dintre dvs. și Nestlé.

Formulare de înregistrare offline. Înregistrarea pe bază de formular tipărit sau formular digital și diferite formulare similare pe care Noi le colectăm prin intermediul, de exemplu, al demo-urilor sau evenimente. 

Datele create de Noi. Pe parcursul interacțiunilor noastre cu dvs., e posibil să creăm Date cu Caracter Personal cu privire la persoana dvs. (de ex., înregistrări privind descarcarile dvs. de pe website-urile noastre).

Date din alte surse. Rețele de socializare aparținând terților (cum ar fi Facebook), studii de piață (dacă rezultatele nu sunt prezentate anonimizat), centralizatori terți de date, surse publice și date primite în momentul în care achiziționăm alte companii.

 

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM DESPRE/DE LA DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODALITATEA DE COLECTARE A ACESTORA

În funcție de modul în care interacționați cu Nestlé (online, offline, telefonic etc.), colectăm diferite tipuri de informații de la dvs., așa cum este descris mai jos:  

Informații personale de contact. Acestea includ orice informații pe care ni le furnizați care ne dau posibilitatea de a vă contacta, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa e-mail, detalii privind rețeaua de socializare, sau numărul dumneavoastră de telefon.

Informații de conectare la cont. Orice informații care sunt necesare pentru a vă oferi acces la profilul specific al contului dumneavoastră. Printre exemple se numără elementele de autentificare/adresa e-mail, numele de utilizator, parola în formă nerecuperabilă și/sau o întrebare și un răspuns de securitate.

Informații referitoare la computer/dispozitivul mobil. Orice informații referitoare la sistemul informatic sau la alt dispozitiv tehnologic pe care îl utilizați pentru accesarea unuia dintre Website-urile sau aplicațiile noastre, cum ar fi adresa protocolului internet (IP) utilizat pentru a vă conecta computerul sau dispozitivul mobil la internet, tipul sistemului de operare și tipul browser-ului web. Dacă accesați un website sau o aplicație a Nestlé prin intermediul unui dispozitiv mobil, cum ar fi un telefon inteligent, informațiile colectate vor include, acolo unde este permis acest lucru, elementul de identificare unic al telefonului dvs. și alte date similare referitoare la dispozitivul dvs. mobil.  

Informații referitoare la utilizarea website-urilor/comunicărilor. În măsura în care navigați pe Website-urile sau buletinele noastre informative și interacționați cu acestea, utilizăm tehnologii automatizate de colectare a datelor pentru colectarea anumitor informații cu privire la acțiunile dvs. Acestea includ informații cum ar fi link-urile pe care le accesați, paginile sau conținuturile pe care le vizualizați și pentru cât timp, precum și alte informații și statistici similare cu privire la interacțiunile dvs., cum ar fi timpul de reacție al conținuturilor, erorile de descărcare sau durata vizitelor pe anumite pagini. Aceste informații sunt captate prin utilizarea unor tehnologii automatizate, cum ar fi cele de tip cookie și semnalizatoare web (web beacons). Aveți dreptul de a vă opune utilizării unor astfel de tehnologii. Pentru detalii suplimentare, a se vedea Secțiunea 4.

Studii de piață și opinii din partea consumatorilor. Orice informații pe care Ni le puneți  la dispoziție în mod voluntar referitoare la experiența dvs. legată de utilizarea produselor și serviciilor noastre.

Conținut generat de consumator. Orice conținut pe care îl creați și pe care Ni-l puneți ulterior la dispoziție pe rețele de socializare aparținând terților sau prin încărcarea acestuia pe unul dintre Website-urile sau aplicațiile noastre, inclusiv prin utilizarea unei aplicații a unei rețele de socializare aparținând terților, cum ar fi Facebook. Printre exemple se numără: fotografii, materiale video, relatări personale sau alte medii ori conținuturi similare. Acolo unde este permis acest lucru, colectăm și publicăm conținut generat de consumatori în legătură cu o varietate de activități, inclusiv concursuri și alte promoții, funcții website destinate unor comunități, implicarea consumatorilor și socializarea pe rețele aparținând terților.

Informații referitoare la rețelele de socializare aparținând terților. Orice informații pe care le distribuiți public pe o rețea de socializare aparținând terților sau orice informații care alcătuiesc profilul dvs. pe o rețea de socializare aparținând terților (cum ar fi Facebook) și pe care îi permiteți rețelei de socializare aparținând terților să Ni le pună la dispoziție. Printre exemple se numără informațiile de bază referitoare la contul dvs. (de ex., numele, adresa e-mail, genul, data nașterii, localitatea în care vă aflați în prezent, fotografia de profil, elementele de identitate a utilizatorului, lista de prieteni etc.), precum și orice alte informații sau activități suplimentare cu privire la care îi permiteți rețelei de socializare aparținând terților să le afișeze. Primim informații referitoare la profilul dvs. de pe rețelele de socializare aparținând terților (sau părți din acestea) de fiecare dată când descărcați sau interacționați cu o aplicație web Nestlé pe o rețea de socializare aparținând terților, cum ar fi Facebook, de fiecare dată când utilizați o aplicație a rețelei de socializare care este integrată într-un site Nestlé (cum ar fi Facebook Connect) sau de fiecare dată când interacționați cu Noi prin intermediul unei rețele de socializare aparținând terților. Pentru a afla mai multe despre modul în care sunt obținute informațiile dvs. de pe o rețea de socializare aparținând terților de către Nestlé sau pentru a renunța la punerea la dispoziție a acestor informații din rețeaua de socializare, vă rugăm să accesați website-ul rețelei relevante de socializare aparținând terților.

Date sensibile cu Caracter Personal. Nu urmărim să colectăm sau să prelucrăm în alt mod date sensibile cu caracter personal în cursul desfășurării normale a activității noastre. Acolo unde devine necesară prelucrarea datelor dvs. sensibile cu caracter personal, din orice motiv, ne vom baza pe consimțământul dvs. expres pentru orice prelucrare care este voluntară (de ex., în scopuri de marketing). În cazul în care prelucrăm date sensibile cu caracter personal în alte scopuri, ne bazăm pe următoarele temeiuri legale: (i) detectarea și prevenirea infracționalității (inclusiv prevenirea fraudelor); și (ii) respectarea legislației aplicabile (de ex., conformitatea cu cerințele noastre de raportare privind diversitatea). 

 

3. DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR

Nu solicităm și nu colectăm cu bună știință Date cu Caracter Personal din partea copiilor sub vârsta de 16. În cazul în care descoperim că am colectat neintenționat Date cu Caracter Personal de la un copil sub vârsta de 16 ani, vom șterge cu promptitudine datele cu caracter personal ale copilului respectiv din evidențele noastre. Totuși, Nestlé ar putea colecta Date cu Caracter Personal referitoare la copii sub vârsta de 16 ani direct de la părinți sau de la tutori, cu consimțământul expres al persoanelor respective.

 

4. APLICAȚII DE TIP COOKIE/TEHNOLOGII SIMILARE, FIȘIERE-JURNAL ȘI SEMNALIZATOARE WEB (web beacons)

Aplicații de tip cookie/tehnologii similare. A se vedea Politica de cookie-uri pentru informatii detaliate cu privire la aplicatiile de tip cookie pe care le utilizam si scopurile in care le utilizam.

Fișierele-jurnal. Colectăm informații sub formă de fișiere-jurnal care înregistrează activitatea pe website și colectează statistici referitoare la obiceiurile dumneavoastră de navigare. Aceste înregistrări sunt generate în mod automat și ne ajută să remediem erorile, să îmbunătățim performanța și să menținem securitatea Website-urilor noastre.

Semnalizatoare web. Semnalizatoarele web (cunoscute și sub denumirea de “web bugs”) sunt mici șiruri de cod care transmit o imagine grafică pe o pagină web sau într-un mesaj e-mail în scopul transferării datelor înapoi către Noi. Informațiile colectate prin intermediul semnalizatoarelor web vor include informații precum adresa IP, precum și informații referitoare la modul în care dvs. reacționați la o campanie e-mail (de ex., la ce oră a fost deschis mesajul e-mail, pe care dintre link-urile din mesaj ați dat click etc.). Vom utiliza semnalizatoare web pe Website-urile noastre sau le vom include în mesajele e-mail pe care vi le vom trimite. Utilizăm informații obținute de semnalizatoarele web într-o varietate de scopuri, incluzând, fără limitare, raportările privind traficul pe site, conturile unice ale vizitatorilor, publicitate, auditarea și raportarea prin e-mail și personalizare.

 

5. UTILIZĂRILE DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Paragrafele ce urmează prezintă diferitele scopuri în care colectăm și utilizăm Datele dvs. cu Caracter Personal, precum și diferitele tipuri de Date cu Caracter Personal care sunt colectate pentru fiecare scop. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu toate utilizările prezentate mai jos vor avea relevanță pentru fiecare persoană.

Pentru ce utilizăm Datele dvs. cu Caracter Personal for

Motivele noastre

Interesele noastre legitime

Crearea Contului. pentru a vă crea și administra contul și vă va oferi asistență conexă (de exemplu, ajutor tehnic).

Concursuri, marketing și alte promoții. Cu consimțământul dvs. (acolo unde este necesar), utilizăm Datele dvs. cu Caracter Personal pentru a vă oferi informații referitoare la bunuri și servicii (de ex., comunicări de marketing ori campanii sau promoții). Aceasta se poate face prin mijloace cum ar fi mesaje e-mail, anunțuri, SMS, apeluri telefonice și mesaje trimise prin poștă, în măsura permisă de legislația aplicabilă. Unele dintre campaniile și promoțiile noastre sunt difuzate pe website-uri și/sau rețele de socializare aparținând terților. Această utilizare a Datelor dvs. cu Caracter Personal este voluntară, ceea ce înseamnă că vă puteți opune (sau vă puteți retrage consimțământul) prelucrării Datelor dvs. cu Caracter Personal în aceste scopuri. Pentru informații detaliate cu privire la modalitatea în care vă puteți modifica preferințele referitoare la comunicările de marketing, a se vedea Secțiunile 9 și 10 de mai jos. Pentru mai multe informații cu privire la concursurile și celelalte promoții ale noastre, a se vederea regulile oficiale sau detaliile publicate pentru fiecare concurs/promoție în parte.

Rețele de socializare aparținând terților: Utilizăm Datele dvs. cu Caracter Personal atunci când interacționați cu funcțiile unei rețele de socializare aparținând terților, cum ar fi funcția “Îmi place”, pentru a vă comunica mesaje publicitare și pentru a intra în legătură cu dvs. pe rețelele de socializare aparținând terților. Puteți afla mai multe referitor la operarea acestor funcții, la datele de profil pe care la obținem despre persoana dvs. și puteți afla cum să renunțați la aceste funcții prin examinarea notelor de informare privind confidențialitatea ale rețelelor relevante de socializare aparținând terților.

Personalizare (offline și online). Cu consimțământul dvs. (acolo unde este necesar), utilizăm Datele dvs. cu Caracter Personal pentru: (i) a vă analiza preferințele și obiceiurile, (ii) a anticipa nevoile dvs. pe baza unei analize efectuate de către noi a profilului dvs., (iii) a îmbunătăți și personaliza experiența dvs. pe Website-urile și aplicațiile noastre; (iv) a Ne asigura de faptul că conținutul de pe Website-urile/aplicațiile noastre este optimizat pentru dvs. și computerul sau dispozitivul dvs.; (v) a vă oferi publicitate și conținut personalizat și (vi) a vă da posibilitatea de a participa la funcțiile interactive, atunci când alegeți să faceți acest lucru. De exemplu, ne amintim elementele dvs. de identificare de conectare/adresa e-mail sau numele de utilizator, astfel încât să vă puteți conecta rapid data viitoare când vizitați site-ul nostru sau pentru a putea recupera cu ușurință articolele pe care le-ați plasat anterior în coșul de cumpărături. Pe baza acestui tip de informații, și cu consimțământul dvs. (acolo unde acesta este necesar), vă prezentăm de asemenea conținut sau promoții specifice ale Nestlé care sunt adaptate la interesele dvs.  Utilizarea Datelor dvs. cu Caracter Personal este voluntară, ceea ce înseamnă că vă puteți opune prelucrării Datelor dvs. cu Caracter Personal în acest scop. Pentru informații detaliate cu privire la modalitatea în care puteți renunța la aceasta, a se vedea Secțiunea 10 de mai jos.

Alte scopuri generale (de ex., studii interne sau de piață, analitice sau privind securitatea). În conformitate cu legislația aplicabilă, utilizăm Datele dvs. cu Caracter Personal în alte scopuri generale de afaceri, cum ar fi menținerea contului dvs., efectuarea de studii interne sau de piață și măsurarea eficacității campaniilor publicitare. Ne rezervăm dreptul ca, în cazul în care dețineți conturi Nestlé, să consolidăm acele conturi într-un singur cont. Utilizăm de asemenea Datele dvs. cu Caracter Personal pentru gestionarea și operarea comunicărilor noastre și a sistemelor noastre IT și de securitate. 

Temeiuri legale sau fuziuni/achiziții. Vom dezvălui Datele dvs. cu Caracter Personal către terțe persoane (i) atunci când acest lucru este impus prin legislația aplicabilă; (ii) ca răspuns la proceduri legale; (iii) ca urmare a solicitărilor din partea unei autorități competente de aplicare a legii; (iv) pentru protejarea drepturilor, a vieții private, a securității sau a bunurilor noastre sau a publicului; sau (v) pentru punerea în aplicare a termenilor oricărui acord sau a termenilor aplicabili Website-ului nostru. În continuare, în cazul în care Nestlé sau bunurile acesteia sunt achiziționate de către, sau în caz de fuziune cu, o altă companie, inclusiv ca urmare a falimentului, vom pune la dispoziție Datele dvs. cu Caracter Personal oricăruia dintre succesorii noștri legali. 

 

 

6. DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

În afară de entitățile Nestlé menționate în secțiunea privind operatorii de date și datele de contact (a se vedea Secțiunea 12), oferim acces la Datele dvs. cu Caracter Personal următoarelor tipuri de terțe persoane:

Furnizorii de servicii. Aceștia sunt companii externe care ne ajută la desfășurarea activității noastre (de ex., operarea website-ului, companiile care efectuează studii de piață, serviciile suport, promoții, dezvoltare de website, analiză de date, CRC etc.). Furnizorilor de servicii și personalului selectat al acestora li se permite accesul la și utilizarea Datelor dvs. cu Caracter Personal în numele și pe seama Noastră numai în legătură cu sarcinile specifice pe care acestora li s-a solicitat să le îndeplinească, în baza instrucțiunilor noastre, și li se impune să mențină confidențialitatea și securitatea Datelor dvs. cu Caracter Personal. Acolo unde acest lucru este necesar potrivit legii, puteți obține o listă a furnizorilor de servicii de prelucrare a Datelor dvs. cu Caracter Personal (a se vedea Secțiunea 12, la rubrica „Contactați-ne”).

Companii terțe care utilizează Datele cu Caracter Personal în scopuri proprii de marketing. Cu excepția situațiilor în care ne-ați acordat consimțământul, nu acordăm drepturi de folosire asupra și nu vindem Datele dvs. cu Caracter Personal unor companii terțe pentru propriile scopuri de marketing. Identitatea acestora va fi divulgată în momentul solicitării consimțământului dumneavoastră.

Destinatari terți care utilizează Datele cu Caracter Personal în baza unor temeiuri legale sau datorită unei fuziuni/achiziții. Vom divulga Datele dvs. cu Caracter Personal către terți pe bază de temeiuri legale sau în contextul unei achiziții sau fuziuni (a se vedea Secțiunea 5 pentru detalii).

 

7. PĂSTRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Nestlé ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate numai pentru perioada minimă necesară pentru scopurile stabilite în această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Criteriile pentru determinarea perioadei de păstrare a Datelor dvs. cu Caracter Personal sunt:

(a) Nestlé va păstra copii ale Datelor dvs. cu Caracter Personal într-o formă care să permită identificarea numai atât timp cât:

     (i) păstrăm o relație în curs de derulare cu dvs. (de exemplu, în cazul în care sunteți inclus în lista noastră de emailuri și nu v-ați dezabonat)
    (ii) Datele dvs. cu Caracter Personal sunt necesare în legătură cu scopurile stabilite în această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și avem un temei legal valabil,

(b) pe durata: 

     (i) oricărei perioade de prescripție aplicabilă (adică oricărei perioade în cursul căreia o persoană ar putea formula o acțiune legală împotriva noastră) și 
    (ii) încă 2 (doua) luni de la sfârșitul perioadei de prescripție aplicabile (astfel încât să putem identifica orice date cu caracter personal ale unei persoane care poate formula o reclamație la sfârșitul termenului aplicabil),

(c) În plus, în cazul în care sunt formulate acțiuni legale relevante, este posibil să continuăm prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal pentru un astfel de timp suplimentar necesar în legătură cu reclamația/acțiunea respectivă. 

În perioadele menționate la punctele b (i) și b (ii) de mai sus, vom restrânge prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal la activitatea de păstrare sau la păstrarea securității acestor date, cu excepția cazului în care datele trebuie revizuite în legătura cu orice reclamație sau orice altă obligație în conformitate cu legislația aplicabilă.

După încheierea perioadelor de la punctele (a), (b) și (c) de mai sus, fiecare în măsura în care este aplicabilă, vom (i) șterge sau distruge definitiv Datele cu Caracter Personal relevante sau (ii) vom anonimiza Datele cu Caracter Personal relevante.

 

8. DIVULGAREA, STOCAREA ȘI/SAU TRANSFERUL DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Utilizăm măsuri adecvate (prezentate mai jos) pentru menținerea confidențialității și securității Datelor dvs. cu Caracter Personal. Totuși, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste măsuri de protecție nu se aplică informațiilor pe care dvs. alegeți să le distribuiți în domeniul public, cum ar fi rețelele de socializare aparținând terților.

Persoanele care pot accesa Datele dvs. cu Caracter Personal. Datele dvs. cu Caracter Personal vor fi prelucrate de personalul sau agenții noștri autorizați, numai în măsura în care este necesar să le cunoască, în funcție de scopurile specifice pentru care au fost colectate Datele dvs. cu Caracter Personal (de ex., personalul nostru responsabil de relația cu clienții va avea acces la înregistrările care se referă la dumneavoastră în calitate de consumator).

Măsuri luate în mediile de operare. Stocăm Datele dvs. cu Caracter Personal în medii de operare care utilizează măsuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. Respectăm standarde rezonabile pentru protejarea Datelor cu Caracter Personal. Din păcate, transmiterea informațiilor prin internet nu este pe deplin sigură și, chiar dacă Noi vom depune toate diligențele pentru protejarea Datelor dvs. cu Caracter Personal, nu vă putem garanta securitatea datelor în timpul transmiterii acestora prin intermediul Website-urilor/aplicațiilor noastre.

Transferul Datelor dvs. cu Caracter Personal.

Păstrarea și prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal, așa cum sunt descrise mai sus, pot impune transferarea / transmiterea Datelor dvs. cu Caracter Personal și/sau stocarea lor către o destinație din afara țării dvs. de reședință [de exemplu Germania].

Nu vom transfera Datele dvs. cu Caracter Personal în țări din afara Spațiului Economic European ("SEE").  În cazul transferului datelor dvs. cu caracter personal în țări din afara SEE, vom pune la dispoziție măsuri de protecție adecvate în conformitate cu legile privind protecția datelor.

 

9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Accesul la Datele cu Caracter Personal. Aveți dreptul de a accesa, analiza și solicita copii fizice sau electronice ale informațiilor deținute cu privire la persoana dvs. De asemenea, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la sursa Datelor dvs. cu Caracter Personal.

Aceste drepturi pot fi exercitate transmițându-ne un mesaj e-mail la dataprotection@ro.nestle.com sau scriindu-ne la Nestlé România S.R.L., Strada George Constantinescu, nr. 3, intrarea A, etaj 7, Sector 2, București, România, 020339, anexând o copie a cărții dvs. de identitate sau detalii echivalente (acolo unde acestea sunt necesare sau permise prin lege). Dacă cererea este înaintată de o altă persoană, fără a face dovada că cererea este făcută în mod legitim în numele dvs., o astfel de cerere va fi respinsă. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că orice informații de identificare furnizate Nouă vor fi prelucrate numai în conformitate cu și în măsura permisă de legislația aplicabilă.

Drepturi suplimentare (de ex., modificarea și ștergerea Datelor cu Caracter Personal). Acolo unde acest lucru este prevăzut prin lege, puteți (i) solicita ștergerea, portabilitatea, rectificarea sau revizuirea Datelor dvs. cu Caracter Personal; (ii) limita utilizarea și divulgarea Datelor dvs. cu Caracter Personal; și (iii) revoca consimțământul cu privire la orice activități de prelucrare a datelor de către noi. 

Sub rezerva legii aplicabile, aveți de asemenea următoarele drepturi suplimentare cu privire la utilizarea Datelor dvs. Relevante cu Caracter Personal:

 • dreptul de a vă opune, pe motive legate de situația dvs. particulară, la utilizarea Datelor dvs. Relevante cu Caracter Personal de către noi sau în numele și pe seama noastră; și
 • dreptul de a obiecta la prelucrarea Datelor dvs. Relevante cu Caracter Personal de către noi sau în numele și pe seama noastră în scopuri directe de marketing.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în anumite împrejurări, nu vom fi în măsură să ștergem Datele dvs. cu Caracter Personal fără a vă șterge și contul de utilizator. E posibil să ni se impună să păstrăm anumite Date ale dvs. cu Caracter Personal după solicitarea ștergerii acestora de către dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale sau contractuale. De asemenea, e posibil ca legislația aplicabilă să ne permită să păstrăm unele Date ale dvs. cu Caracter Personal în scopul aducerii la îndeplinire a intereselor noastre de afaceri.

Acolo unde sunt disponibile, Website-urile noastre au o funcție specializată prin care puteți verifica și corecta Datele cu Caracter Personal pe care le-ați furnizat. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Noi le cerem consumatorilor noștri înregistrați să-și verifice identitatea (de ex., elementele de conectare/adresa e-mail și parola) înainte de a putea accesa sau face modificări în cadrul informațiilor referitoare la propriul cont. Acest lucru contribuie la prevenirea accesului neautorizat la contul dvs. 

Sperăm că vă putem satisface solicitările pe care le-ați putea avea cu privire la modul în care prelucrăm Datele dvs. cu Caracter Personal. Totuși, dacă aveți probleme nerezolvate, aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la autoritățile competente de protecție a datelor.

 

10. OPȚIUNILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA MODALITATEA ÎN CARE UTILIZĂM ȘI DIVULGĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Depunem eforturi să vă punem la dispoziție opțiuni cu privire la Datele cu Caracter Personal pe care ni le oferiți. Următoarele mecanisme vă asigură controlul asupra Datelor dvs. cu Caracter Personal:

Aplicații de tip cookie/Tehnologii similare. Vă puteți gestiona consimțământul prin intermediul (i) soluției noastre de gestionare a consimțământului sau (ii) al browser-ului dvs., astfel încât să refuzați toate sau unele aplicații de tip cookie/tehnologii similare sau care să vă alerteze în momentul în care acestea sunt utilizate. A se vedea Secțiunea 4 de mai sus.

Publicitate, marketing și promoții. Puteți consimți la utilizarea Datelor dvs. cu Caracter Personal de către Nestlé pentru promovarea produselor sau serviciilor sale prin bifarea căsuței/căsuțelor aflată/aflate pe formularul de înregistrare sau răspunzând la întrebarea/întrebările prezentată/prezentate de către Reprezentanții noștri Medicali. Dacă decideți că nu mai doriți să primiți astfel de comunicări, vă puteți dezabona ulterior de la primirea de comunicări de marketing în orice moment, urmând instrucțiunile prevăzute în fiecare astfel de comunicare. Pentru a vă dezabona de la comunicări de marketing transmise prin orice mediu, inclusiv prin rețelele de socializare aparținând terților, puteți face acest lucru în orice moment, dezabonându-vă prin intermediul link-urilor disponibile în cadrul comunicărilor noastre, conectându-vă la Website-uri/aplicații sau la rețele de socializare aparținând terților și ajustând preferințele dvs. ca utilizator în profilul dvs. de cont prin debifarea căsuțelor relevante sau prin apelarea Reprezentanților noștri Medicali. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, chiar dacă renunțați la primirea de comunicări de marketing, veți continua să primiți comunicări administrative de la Noi, cum ar fi confirmări de comenzi sau alte tranzacții, notificări referitoare la activitățile de pe contul dvs. (de ex., confirmări ale contului, schimbări ale parolei etc.), precum și alte anunțuri importante fără legătură cu activitatea de marketing.

Personalizare (offline și online): Acolo unde acest lucru este prevăzut prin lege, în cazul în care doriți utilizarea Datelor dvs. cu Caracter Personal de către Nestlé pentru a vă oferi o experiență personalizată/publicitate și conținut personalizat, puteți menționa acest lucru prin bifarea căsuței/căsuțelor relevante aflată/aflate pe formularul de înregistrare sau răspunzând la întrebarea/întrebările adresată/adresate de Reprezentanții noștri Medicali. Dacă decideți să nu mai beneficiați de o astfel de personalizare, puteți renunța în orice moment conectându-vă la Website-uri/aplicații și modificând preferințele dvs. de utilizator prin debifarea căsuțelor relevante sau prin apelarea Reprezentanților noștri Medicali.

 

11. MODIFICĂRILE ADUSE PREZENTEI NOTIFICĂRI

În cazul în care aducem modificări modalității în care gestionăm Datele dvs. cu Caracter Personal, vom actualiza prezenta Informare. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări practicilor noastre și prezentei Notificări în orice moment. Vă rugăm să verificați contul cu regularitate pentru a putea vedea orice actualizări sau modificări aduse Notificării noastre.

 

12. OPERATORII DE DATE ȘI DATE DE CONTACT

Pentru a adresa întrebări sau a transmite comentarii cu privire la prezenta Informare și la practicile noastre de confidențialitate sau pentru a transmite o plângere cu privire la nerespectarea de către noi a legislației aplicabile privind confidențialitatea/protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să Ne contactați la: dataprotection@ro.nestle.com sau să ne scrieți la Nestlé Romania S.R.L., Strada George Constantinescu, nr. 3, intrarea A, etaj 7, Sector 2, București, România, 020339sau să sunați centrul nostru SC la 0800.863.785.

Puteți de asemenea contacta persoana noastră de contact Responsabilă de Protecția Datelor prin e-mail, la adresa: dataprotection@ro.nestle.com sau prin poștă: la adresa mai sus menționata

Vom confirma și vom investiga orice plângere legată de modalitatea în care gestionăm Datele cu Caracter Personal (inclusiv orice plângere privind încălcarea de către Noi a drepturilor care vă revin în baza legislației aplicabile privind confidențialitatea datelor).

Operatorii de date

Responsabilă/Responsabile pentru

Nestlé Romania S.R.L.
Sediu social: Str George Constantinescu, nr. 3, scara A, etaj 7, Sector 2, București
Cod postal: 020339
Cod unic de înregistrare (CUI): 8184502
Cod de înregistrare fiscală (CIF): RO8184502
Capital social: 132.906.800 RON
Registrul Comerțului: J40/10813 /2010
Telefon: +40 21 204 4000
Fax: +40 21 204 4030
E-mail: dataprotection@ro.nestle.com contact@ro.nestle.com

Toate activitățile din România

Intra in Clubul Nestlé Baby

 • Citeste articole si recomandari din partea specialistilor, personalizate pentru fiecare noua etapa alaturi de cel mic.
 • Afla tot ce trebuie sa stii despre nutritia potrivita in primele 1000 de zile alaturi de bebelusul tau.
 • Incearca aplicatiile noastre utile.
 • Ramai tot timpul in pas cu noutatile si bucura-te de surprizele pe care le avem pregatite pentru tine
Cauta in site

Inca nu ai gasit
ceea ce cautai?

Incearca noul nostru motor de cautare smart. Vom gasi mereu ceva pentru tine.